Daşıyıcı Kimdir?

İrsi bir xəstəliyə səbəb olan genetik mutasiyanı daşıyan,bir sonrakı nəsilə ötürə bilən və əsasən o xəstəliyin simptomlarını göstərməyən fərddir.

Ailədə heç kimdə görünməsə belə, hər bir fərd istənilən genetik xəstəliyin daşıyıcısı ola bilər.

  Daşıyıcı ola bilərəmmi?

Spinal əzələ atrofiyası, qısa adı ilə SMA irsi və irəliləyən bir əzələ xəstəliyi olub əzələlərin gücünün itməsi və əriməsinə səbəb olan sinir-əzələ xəstəliyidir. SMA-lı uşaqların valideynləri bu vəziyyətdə daşıyıcı olur və hər hamiləlik zamanı SMA riski 25% -dir.SMA daşıyıcılığı cəmiyyətdə 50 nəfərdən 1-də rast gəlinir.

Kistik Fibroz, doğumdan etibarən tənəffüs sistemi,həzm sistemi və reproduktiv sistemdə yerləşən kanalların təsiri ilə infeksiyalara,böyümə və inkişafda geriləmələrə səbəb olan, ana və atanın bu xəstəliyin daşıyıcısı olduğu xronik genetik xəstəlikdir.Təxminən əhalinin hər 25 nəfərdən 1-i Kistik Fibroz daşıyıcısıdır.

Niyə Daşıyıcı Skrininq testi tövsiyyə olunur?
Daşıyıcılıq skrininq testi ,hamiləlikdən əvvəl və ya hamiləlik zamanı verilərək cütlüklərin bu tip genetik xəstəliklərə hərtərəfli yoxlanmasını təmin edir, mövcud riskləri əvvəldən görməyə kömək edir və dünyaya sağlam nəsillər gətirmələrinə imkan yaradır.
 

GenoksTATA üstünlükləri nələrdir?

 

Test Seçimləri

Spinal Əzələ Atrofiyası (SMA) skrininqi edilir.
Spinal Əzələ Atrofiyası (SMA) ve Kistik Fibroz skrininqi edilir.
Spinal Əzələ Atrofiyası (SMA), Kistik Fibroz, Kövrək X xəstəliklərinə qarşı skrininq edir.
255 gen araşdırılaraq xromosomal xəstəliklərə qarşı skirininq edilir.
255 gen araşdırıraq xromosomal xəstəliklərə qarşı skirininq edir.Həmçinin SMA skrininqi edir.